теке

0

„БОБА“ – свещената чешма до с. Ботров

     Незнайното до скоро от мен селце Ботров е само на десет-петнадесет километра от град Бяла, Русенско. Пътуване до този район ме накара да се...

0

Изворът с невероятно синия цвят

     Река Буна в Босна и Херцеговина е къса рекичка, ляв приток на река Неретва. Река Буна Никой нямаше да е чувал за нея, ако...