кметство

0

Фонтанът на Хигия скрит в Кметството на Хамбург

     За мен най-красивата сграда в Хамбург е неговото кметство (Rathouse) Човек  се прехласва по изящната му кула с часовник, богатите орнаменти навсякъде по фасадите...

0

Фонтанът с дракона – част от красивата гледка пред кметството в Копенхаген

     Фонтанът с дракона, по-правилно трябва да се нарича  фонтанът с дракона и бика. Всъщност той символизира победата на бика над чудовището

Verified by MonsterInsights