негодна вода

0

„Водата не става за пиене “ – надпис, който все по-често ще виждаме

„Водата е лоша за пиене“, „Водата не е годна за пиене“– такива надписи все по-често се виждат и ще се виждат върху чешми, от които...