International Day of Action for Rivers

0

Международен ден на реките

На 14 март се чества международният ден на реките (International Day of Action for Rivers). Защо има международен ден на реките? Международният ден на реките...