Church St. Mary Annunciation

2

Аязмото, в което се оглежда Богородица – Рибната църква в Асеновград

На Цветница през 2012 год  Девата с младенеца се появяват в лековитото аязмо на Църквата „Света Богородица – Благовещение“ в Асеновград.   За църквата  и...

3

Четирите чешми при църквата Св. Богородица Благовещение (Рибната църква) в Асеновград

     Четири чешми при Рибната църква даряват с водата си жадните и вярващите. Църквата Св. Богородица Благовещение в гр. Асеновград се намира в така наречения...

Verified by MonsterInsights