Влажните зони – защо са толкова важни за живота на Земята?

Растителност покрай влажна зона до Фанари, Гърция - за фон множество розово фламинго гази из водата

Влажнитете зони са наша естествена защита, те ни предпазват от катастрофалните природни явления като наводнения, засушаване, бури, високи вълни, циклони и др. При екстремни валежи те задържат голяма част от падналата вода, а в периоди на засушаване са като естествени задържателни резервоари.

Какво по-точно представляват?

Влажнитете зони са екосистемите, в които водата е основния фактор за живот. Те са онези места, които служат за преход между сухоземните екосистеми и водните системи. Различават се и от двете, но са силно зависими от тях.

Като дефиниция, това са местата, в които нивото на подпочвените води е близо до или върху повърхността на земята. Чрез водата, те поддържат живота на растенията и животните в тях достатъчно дълго време всяка година.

Само блата ли са влажните зони ?

В списъка на влажните зони се включват блатата, но не само. Тук са също торфища, мочурища, езера, заливни равнини, канали и други, които може да са естествени или изкуствени, постоянни или временни, течащи или неподвижни, сладки, слабосолени или солени, включително територии с морска вода.

Много хора гледат на тях като на пущинаци, от които няма никаква полза и са развъдници на жаби и комари. Затова голяма част от тях са унищожени за да бъдат превърнати в обработваеми земи. А това много ценни местообитания.

Кои са в списъка на влажните зони в България?

Влажните зони в България са доста, но 11 са тези, които са с международно значение:

 • “Атанасовско езеро”;
 • “Комплекс Беленски острови”;
 • “Дуранкулашко езеро”;
 • “Остров Ибиша”;
 • “Шабленско езеро”;
 • “Местността Пода”;
 • “Поморийско езеро”;
 • “Комплекс Ропотамо”;
 • “Езеро Сребърна”;
 • “Езеро Вая”
 • „Карстов комплекс Драгоманско блато;
Изглед към остров Магарец и част от остров Персина - в списъка на влажни зони на България - част от Беленските острови
Беленски острови – Магарец и Персина

2 февруари – Световен ден на влажните зони

На 2 февруари 1971г в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. На човечеството му става пределно ясно колко е жизненоважна ролята на тези екосистеми по отношение на опазването на биологичното разнообразие и благосъстоянието на хората.

Може да се похвалим, че България е сред първите, които са подкрепили конвенцията – през 1974г.

Защо да се грижим и опазваме?

В световен мащаб от подписването на Конвенцията до сега около 35% от влажните зони са изчезнали. В България за последните стотина година от 2% са останали 0,1% от територията на страната. А тяхното значение за природата е огромно:

 • Това са едни от най-богатите екосистеми. В тях живеят бозайници, влечуги, риби, безгръбначни, птици и много растения;
 • Оказват изключителна роля върху кръговрата на водата;
 • Играят ролята на буфер при наводненията, като поемат голяма част от водите;
 • Действат като филтри на пречиствателни станции и пречистват преминаващите през тях води;
 • Оказват положително влияние върху климатичните промени чрез задържането на огромни количества въглероден диоксид и други газове;
 • От друга страна са притегателно място за рибари, туристи, орнитолози и любителите на фотографията;

Източници: https://www.moew.government.bg/

Текст и снимки: К.Найденова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights